Chính Sách Bảo Mật

【Sóc Kids Mẹ Và Bé】》Chính Sách Bảo Mật《
【Sóc Kids Mẹ Và Bé】》Chính Sách Bảo Mật《

Chúng Tôi Là Ai ?

Địa chỉ website là: https://sockidsvn.com

Chính Sách Bảo Mật Tại Sóc Kids Mẹ Và Bé
Chính Sách Bảo Mật Tại Sóc Kids Mẹ Và Bé

Chúng tôi là website cung cấp các bài viết về mẹ và bé dựa trên kinh nghiệm của bản thân và nhiều người khác. Đồng thời dùng các kiến thức cơ bản từ nhiều nguồn uy tín để bảo vệ cho tính chuẩn xác của bài viết đạt được mức cao nhất.

Chi Tiết Chính Sách Bảo Mật Sóc Kids

Hiện tại, chúng tôi là một trang thông tin đơn thuần hoạt động dựa trên nguyên tắc cung cấp các thông tin chuẩn xác và uy tín từ nhiều nguồn khác nhau đến với các bạn. Nên chúng tôi hoàn toàn không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của tất cả các bạn.

Tất cả các chức năng có liên quan đến đăng ký thông tin người dùng, bình luận vào các bài viết, chức năng diễn đàn website, chức năng thanh toán mua bán đều không khả dụng ở tại website của chúng tôi.

Và vì các chức năng liên quan đến thu thập thông tin đã không được chúng tôi sử dụng cho nên hiện tại chính sách bảo mật ở tại Sóc Kids là chưa có.

Tất cả các truy cập của các bạn đều thông qua giao thức SSL (Secure Socket Layer), đảm bảo được vấn đề an ninh mạng tối cao khi các bạn truy cập vào trong website của chúng tôi.

Sóc Kids Mẹ Và Bé

Bên trên là thông báo cụ thể về Chính Sách Bảo Mật của website Sóc Kids , và chúng tôi sẽ đưa ra các thông báo liên quan mới hơn về các chính sách này khi có thay đổi.

Privacy Policy @ SOCKIDSVN.COM